برچسب : کیهان خانجانی


در کتابخانه عمومی خمام ؛

نشست ادبی «ما راویان قصه‌های رفته از یادیم» با حضور کیهان خانجانی برگزار شد

به گفته‌ی این نویسنده و مدرس داستان نویسی، بسیاری از روشنفکران گیلان اهل خمام هستند …