برچسب : هواشناسی


صبح جمعه ؛

آسمان بخش خمام برفی شد

در بیشتر نقاط گیلان برف بر زمین نشسته و با افت دمای استان هوا سرد و برفی شده است.