برچسب : نگارشی


نگاه شما /

اشتباه نگارشی تابلوی شهری در خمام

تابلویی به چشم می‌خورد که برگردان نام «فردوسی» به انگلیسی «حافظ» ذکر شده است.