آرشیو : بیمه


مسوول واحد مشارکت کمیته امداد :

مسکن مددجویان کمیته امداد تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد / خسارت وارده در خصوص حریق اخیر توسط بیمه پرداخت می‌گردد

به گفته‌ی مصطفی زاهدمقدم، مسکن و اثاثیه‌ی منزل مددجویان کمیته امداد در سراسر کشور تحت پوشش بیمه‌ی حوادث می‌باشد.

بخشدار خمام خبر داد :

1594 خانوار از 3 دهستان بخش خمام تحت پوشش بیمه‌ی اجتماعی هستند

تاکنون 1594 خانوار از 3 دهستان بخش خمام از سال 1384 تاکنون تحت پوشش بیمه‌ی اجتماعی قرار گرفته‌اند.