آرشیو : اوقاف


مقابل فرمانداری صورت گرفت ؛

تجمع اهالی خیابان بهشتی برای روشن‌شدن وضعیت املاک و اراضی موقوفه خاص

جمعی‌از اهالی خیابان بهشتی پیش‌ازظهر امروز مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.