آرشیو : امور مالیاتی


ویدئو /

نگاهی به هزینه‌های سنگین مالیاتی از دریچه طنز

افزایش مالیات یکی‌از موضوعاتی‌است که در ایام اخیر گلایه کسبه را به‌دنبال داشته است.