آرشیو : اداره‌ی دارایی


طی اطلاعیه اداره امور مالیاتی خمام ؛

آغاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی

اداره امور مالیاتی خمام طی اطلاعیه‌ای از آغاز ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در ماه جاری خبر داد.

مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی تا 31 تیر

اداره‌ی دارایی خمام طی اطلاعیه‌ای اعلام نموده است: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی به جهت …