آرشیو : هفته‌ی سالمند


به مناسبت هفته‌ی سالمند ؛

اردوی سلامت با حضور سالمندان روستای مرزدشت برگزار شد

در اردوی سلامت که روز گذشته با حضور ۱۹ نفر از سالمندان روستای مرزدشت به همت دهیار، شورا و بهورزان این روستا در پارک سردار جنگل برگزار شد، ضمن اجرای حرکات ورزشی، در زمینه بهداشت روان، تغذیه سالمندی و خود مراقبتی به سالمندان آموزش داده شد.