خمام - روستاهای اطراف خمام

روستاهای اطراف خمام

از جمله روستاهای خمام میتوان به شیجان، کلاچاه اول، کلاچاه دوم، کته‌سر، روستای لات، جفرود، چاپارخانه، جیرده، خواچگین، چوکام، زیرده ، فشتکه و مرزدشت را نیز نام برد …  دهستان چاپارخانه: این دهستان دارای ۱۶ آبادی به شرح زیر است و مرکز آن روستای چاپارخانه می باشد. – پشتسان گورابجیر، تازه آباد صدر، توکسر شیجان، …

شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰:۰۵ KHNA4112

از جمله روستاهای خمام میتوان به شیجان، کلاچاه اول، کلاچاه دوم، کته‌سر، روستای لات، جفرود، چاپارخانه، جیرده، خواچگین، چوکام، زیرده ، فشتکه و مرزدشت را نیز نام برد …

 دهستان چاپارخانه: این دهستان دارای ۱۶ آبادی به شرح زیر است و مرکز آن روستای چاپارخانه می باشد.

– پشتسان گورابجیر، تازه آباد صدر، توکسر شیجان، جفرود بالا،جفرود پائین، چاپارخانه، دهنه سر شیجان، راسته کنار، تنبل محله، زیرده، شیجان،غلامرضا باغ، فتاتو، فشتکه، گورابجیر،میان محله.

دهستان چوکام: این دهستان دارای ۱۴ آبادی به شرح زیر است و مرکز آن روستای بالا محله چوکام است.
– اشکیک، بالا محله چوکام ، بلسکله، بیج، بیجرودکل، تازه آباد خواچکین،جیر سر باقرخاله، جیر سر چوکام، خواچکین، دوآب مردخ، فرشکی چوکام، لله کا، مصردشت، میانکل.

دهستان کته سر خمام: این دهستان دارای ۱۳ آبادی به شرح زیر است و مرکز آن روستای کته سر می باشد.
– اسماعیل آباد، اشمنانطا لم،‌ برمچه بالا محله، برمچه پائین محله، تیسیه، دافچاه، کته سر، کلاچاه، کوی شاه، لات، مشکاپشت، معاف محله.

دهستان نوشر خشکبیجار: این دهستان دارای۲۰ آبادی به شرح زیر است و مکز آن روستای نوشر می باشد.
– آلمان، باغچه بنه، بسته دیم، بلسکله سید ابوالقاسم، تمل،جورکویه،جیرسر ویشکا،رفوه چاه، رود پشت، سیاه اسطلخ میرزا ربیع، شیشه گوراب،کوریجان،گلبازو، ماشال اعلم، مریدان، نوشر، سیاچاه،ویشکا،یوسف آباد، یوسف محله.

روستای لات (روستا): لات یکی از روستاهای اطراف شهر خمام در استان گیلان می باشد.
لات واژه‌ای گیلکی به معنای زمین هموار و بی‌گیاه یا بقولی (کناره) رود است. این واژه در برخی نام‌های جغرافیایی گیلان دیده می‌شود مانند شبخوس‌لات.

تازه آباد خمام:
– دهی است جزو دهستان حومه بخش خمام شهرستان رشت که در ۳هزارگزی شمال خاوری خمام و ۳هزارگزی خاور شوسه خمام به بندر انزلی قرار دارد. جلگه و معتدل و مرطوب است و۴۳۰ تن سکنه دارد، شیعه ، گیلکی . آب آنجا از نهر خمام رود از سفیدرود. محصول آنجا برنج . شغل اهالی زراعت .راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲).


موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4112