خمام - درباره خمام

درباره خمام

بخش خمام از توابع کلانشهر رشت در استان گیلان ایران بشمار میرود. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت خمام (۳۵۲۵ خانوار) برابر با ۱۳۰۲۴ نفر بوده‌ است.

شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ - ۰:۰۵ KHNA4100

  • بخش خمام از توابع کلانشهر رشت در استان گیلان ایران بشمار میرود.
  • بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت خمام (۳۵۲۵ خانوار) برابر با ۱۳۰۲۴ نفر بوده‌ است.

موضوع : عمومی، دانشنامه
http://khna.ir/4100