روزشمار وعده


روز شمار وعده‌ی مسئولین
نامعلوم وعده شهرستان شدن خمام
۹۴۴ روز گذشت احداث میدان در خروجی شهر خمام
۹۸۱ روز گذشت بهره‌برداری از مخزن هوایی ذخیره آب
۷۵۶ روز گذشت بهره برداری از مدرسه ۱۲ کلاسه پاسداران
۵۴۸ روز گذشت لایروبی شیجان‌رود
۵۷۸ روز گذشت ساخت خانه‌ی کودک نیازمند
۳۹۴ روز گذشت اجرای نهضت آسفالت در شهر
۳۹۳ روز گذشت برگزاری جشنواره یخ‌دربهشت
۹۲ روز گذشت آغاز عملیات اجرایی محور خمام به خشکبیجار
۱۵۳ روز مانده احداث پل خیابان فرهنگ
۱۵۲ روز مانده آسفالت بیج تا بیجرودکل، مشکاپشت و ...
۲۱۳ روز گذشت افتتاح کانون پرورش فکری
۳۳۹ روز مانده بهره‌برداری از مدرسه ضمیری
۶۰ روز گذشت بازگشایی جایگاه سی‌ان‌جی
محقق شد فاز اول رفع مشکلات میدان ولیعصر
محقق شد خط کشی خطوط عابر پیاده
محقق شد تکمیل فضای سبز مسکن مهر
محقق شد علمک گذاری گاز در روستای تیسیه
محقق شد تکمیل مزار شهدای خمام
محقق شد جدول‌گذاری و نورپردازی وسط خیابان
محقق شد جمع‌آوری سایبان ایستگاه تیسیه
محقق شد تکمیل لایروبی انهار و اگوهای خمام
محقق شد جدول‌گذاری و نورپردازی مقابل بخشداری
محقق شد تکمیل روکش آسفالت انتهای خیابان بوعلی
محقق شد احداث میدان جدید در مقابل اداره‌ی پست
محقق شد ساخت و جانمایی تندیس دکتر چمساز
محقق شد جانمایی مجدد تندیس دکتر چمساز
محقق شد تکمیل فاز اول از طرح تعریض خیابان اصلی
محقق شد افتتاح پارک جدید و زیباسازی پل
محقق شد رفع مشکل کدورت رنگ آب شهر
محقق شد تکمیل پروژه لوله‌گذاری آبفا