آرشیو : کمربندی


گزارش تصویری ؛

برجک نوری میدان ولیعصر (عج) روشن شد

برجک نوری میدان ولیعصر (عج) کمربندی در ساعات پایانی روز چهارشنبه 20 اسفند روشن شد.

به روایت تصویر ؛

پارک خودروهای آسفالت مقابل دوربرگردان کمربندی

پارک خودروهای آسفالت مقابل دوربرگردان کمربندی خمام می‌تواند مخاطره آمیز باشد.

مشکلات ناتمام میدان ولی‌عصر ؛

قصاص ​مردم بی‌گناه در قتلگاه کمربندی

میدان ولی‌عصر (عج) خمام نیاز به نگاه ویژه‌ کشوری دارد.