آرشیو : تاریخی


میدان فجر ؛

میدانی که دیگر وجود ندارد …

میدان فجر خمام / مقابل اداره‌ی پست / احداث : 1374 – تخریب : 1381

به‌روایت تصویر ؛

برگه‌ی اداری بخشداری خمام در سال 1318

تصویری از برگه‌ی اداری بخشداری خمام در سال 1318

خمام در سال ۶۱ ؛

تشییع پیکر شهید ابراهیم‌نژاد و صداقت‌منش

روز تشییع پیکر شهید محمد باقر ابراهیم‌نژاد و شهید ناصر صداقت‌منش / خمام – 15 فروردین 1361