آرشیو : هلال احمر


دبیرکل جمعیت هلال احمر از پایگاه موقت امداد و نجات در پلیس راه خمام بازدید کرد

مصطفی محمدیون «دبیرکل جمعیت هلال احمر» با حضور در استان گیلان از پایگاه موقت امداد و نجات در پلیس راه خمام بازدید کرد.

توحید شریعتی عنوان کرد :

توانمندی هلال احمر برای انتقال مصدومین به مراکز درمانی توسط بالگرد

وی از استقرار یک تیم واکنش سریع در نزدیک‌ترین فاصله با بخش خمام قرار دارد.