آرشیو : اداره‌ی آب و فاضلاب


بازدید مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان از 3 دهستان خمام

برای اولین‌بار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان در بخش خمام حضور یافته و بازدید میدانی صورت پذیرفت.

حمید بامدادی عنوان کرد :

مشکل کدورت آب با شستشوی شیرهای تخلیه برطرف خواهد شد

در صورت مواجهه با مشکل تغییر رنگ آب می‌توان مراتب را از طریق تماس با اداره‌ی آب و فاضلاب خمام گزارش نمود.