خمام - تعداد زیادی‌از درختان بدون رعایت ضوابط اداری قطع گردیده / عواید حاصله به خزانه شهرداری واریز نشده است
ویژه
عضو شورای شهر خبر داد :

تعداد زیادی‌از درختان بدون رعایت ضوابط اداری قطع گردیده / عواید حاصله به خزانه شهرداری واریز نشده است

عضو شورای شهر خمام از قطع تعداد زیادی‌از درختان سطح شهر بدون رعایت ضوابط اداری خبر داد.

یکشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱ KHNA84447

عضو شورای شهر خمام از قطع تعداد زیادی‌از درختان سطح شهر بدون رعایت ضوابط اداری خبر داد.
در پیامی که از بابک نیکو در فضای مجازی منتشر شده، عنوان گردیده : درختان زیادی بدون طرح در کمیسیون فضای سبز توسط برخی‌از عوامل شهرداری قطع و سپس به فروش رسیده است.
نکته قابل تامل دیگر در پیام وی این‌است که «عواید حاصله از قطع درختان به خزانه شهرداری واریز نگردیده است».

این‌عضو شورا در همین‌راستا به ماده ۱ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اشاره کرده، که فرد متخلف در صورتی که قطع درخت بیش‌از ۳۰ اصله باشد به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان برای قطع هر اصله درخت محکوم خواهد شد.


موضوع : شهرداری، شورای شهر
تصویر : آرشیوی
http://khna.ir/84447