خمام - تهدید عجیب رییس شورای شهرستان به بستن محور خمام به خشکبیجار
ویژه
نمایندگان به آرای مردم دلخوش نباشند ؛

تهدید عجیب رییس شورای شهرستان به بستن محور خمام به خشکبیجار

ابراهیم اخوان با تاکید بر اینکه محور خمام به خشکبیجار به قربانگاه هفتگی تبدیل گردیده، تهدید کرد : جاده‌ی مذکور را در صورت عدم رسیدگی در موعد مقرر به جهت رعایت مصلحت مردم خواهیم بست.

شنبه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳ KHNA80413

رییس شورای اسلامی شهرستان رشت با صدور بیانیه‌ای خطاب به ۳ نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به کم‌کاری نمایندگان و مسوولان در رسیدگی به وضعیت محور خمام به خشکبیجار، گفت : امسال آنچنان دلخوش به آرای مردم این شهرها و بخش ها نباشید، چون بدون تردید اخذ آرای شما در گرو تعیین تکلیف قطعی این جاده‌ها و قربانگاه‌ها و سایر مطالبات بحق شهروندان خواهد بود و در صورت عدم تحقق خواسته‌های مشروع مردم، تردید نداشته باشید که پایگاه‌های مردمی شما چه در این بخش‌ها و چه در کل سطح شهرستان به مخاطره خواهد افتاد.
ابراهیم اخوان با تاکید بر اینکه محور خمام به خشکبیجار به قربانگاه هفتگی تبدیل گردیده، تهدید کرد : جاده‌ی مذکور را در صورت عدم رسیدگی در موعد مقرر به جهت رعایت مصلحت مردم خواهیم بست.


موضوع : آسفالت، در روستا، نمایندگان
برگرفته از : خزرآنلاین و دیارمیرزا
http://khna.ir/80413