خمام - زنگ نیکوکاری در مدارس خمام نواخته شد
گزارش تصویری ؛

زنگ نیکوکاری در مدارس خمام نواخته شد

زنگ نیکوکاری پیش‌ازظهر امروز با هدف نهادینه کردن فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس بخش خمام نواخته شد.

شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۲ KHNA79076

زنگ نیکوکاری پیش‌ازظهر امروز با هدف نهادینه کردن فرهنگ احسان و نیکوکاری در مدارس بخش خمام نواخته شد.
در مراسمی که به صورت نمادین در مدرسه دخترانه شهید صادقی اجرا گردید، پاکت‌هایی تحت عنوان «عیدی برای همه» در بین دانش‌آموزان توزیع شد تا آنان نیز در این‌طرح خیریه مشارکت کنند.

به گزارش خمام‌نیوز، ۸۰۰۰ پاکت جشن نیکوکاری در سطح مدارس بخش خمام توزیع شده و کمک‌های جمع‌‌آوری شده در هر مدرسه به دانش‌آموزان همان مدرسه اختصاص می‌یابد.

رییس کمیته امداد خمام خبر داد :

جشن نیکوکاری با شعار «عیدی برای همه» آغاز شد


موضوع : خیرین و نیکوکاران، گزارش تصویری
http://khna.ir/79076