خمام - آب شهر خمام از ساعت ۲۳ روز شنبه تا ۹ صبح روز یکشنبه دچار قطعی و افت فشار می‌گردد
به دلیل تعمیرات شبکه خطوط آبرسانی ؛

آب شهر خمام از ساعت ۲۳ روز شنبه تا ۹ صبح روز یکشنبه دچار قطعی و افت فشار می‌گردد

رییس اداره آبفا خمام از قطع و افت فشار آب شهر خمام در روز یکشنبه به دلیل انجام تعمیرات شبکه خطوط آبرسانی خبر داد.

پنج شنبه، ۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰ KHNA77156

رییس اداره آبفا خمام از قطع و افت فشار آب شهر خمام در روز یکشنبه به دلیل انجام تعمیرات شبکه خطوط آبرسانی خبر داد.
ماریا نیک‌کار با بیان اینکه آب شهر از ساعت ۲۳ روز شنبه ۸ دی‌ماه لغایت ۹ صبح روز یکشنبه ۹ دی‌ماه دچار قطعی و افت فشار می‌گردد، گفت : از شهروندان تقاضا می‌شود تا نسبت به ذخیره آب و رعایت صرفه‌جویی در مصرف با آبفا همکاری نمایند.


موضوع : اداره‌ی آب و فاضلاب
http://khna.ir/77156